Rekrutacja


ZAPISY DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MALBORKU

Drodzy Rodzice, drodzy Kandydaci do szkoły muzycznej. Mimo trwającej pandemii i zakazów, bez wychodzenia z domów możecie złożyć podanie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Malborku. Wystarczy wypełnić arkusz na komputerze i przesłać go do nas drogą mailową na adres psmmalbork@list.pl lub wydrukować i wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do budynku szkoły muzycznej. Można również zapisać się do szkoły telefonicznie dzwoniąc pod nr 55 272 31 58 w godz. 9 ;00 – 12 ;00. Wszelkie załączniki i podpisy będziecie Państwo mogli uzupełnić przed badaniami kandydatów do szkoły muzycznej. Na podania czekamy do 31 maja 2021r..

O wszelkich terminach rekrutacyjnych będziemy Państwa informować telefonicznie, dlatego bardzo prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu Rodzica kandydata do szkoły muzycznej.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebook. Tam znajdziecie Państwo informacje na temat naszej szkoły. W trakcie pandemii szkoła muzyczna kształci on-line.  

 

                                                                                                                                                      Dyrektor szkoły
ZASADY REKRUTACJI:

Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania: 6-letni i 4-letni.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 6-letni cykl nauczania jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe, oraz nie przekroczenie 10. roku życia.

Art.36 wyżej wymienionej ustawy brzmi:

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

-korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

-posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 4-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 8 lat oraz nie przekroczenie 16. roku życia.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę w danym cyklu kształcenia, korzystając z możliwości wcześniejszej konsultacji z właściwymi nauczycielami lub z porady Komisji rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podejmie decyzji o wyborze instrumentu, jego wybór następuje na podstawie sugestii Komisji rekrutacyjnej przedstawionej w oparciu o wynik badania przydatności oraz uwzględniającej predyspozycje kandydata do gry na określonym instrumencie.

Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim i 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.

Formularz zgłoszeniowy : https://drive.google.com/file/d/1F9ws5pbpdAAOu9PbSo9OHAc1t81LHnU2/view?usp=sharing